Tag: Keypad

NS.One dan Keypad

Berikut adalah sebuah program contoh untuk operasional NS.One dengan keypad 3×4, dengan rujukan pin pada keypad, sbb: Pin 1 – 7 pada keypad dihubungkan dengan pin 24 (PA0) – 30 (PA6). Setiap key yang ditekan akan dikirim ke Serial Monitor. const int numRows = 4; const int numCols = 3; const int debounceTime = 20; …

Continue reading