Tag: menggunakan arduino shield

Memperluas Board Arduino

Bila kita melihat gambar di atas, apa yang kita bayangkan? Seperti halnya perluasan lahan pemukiman yang cenderung ke arah vertikal, maka pengembangan berbasis board Arduino pun arahnya demikian, vertikal ke atas seperti rumah susun. Untuk perluasan, Arduino menggunakan konsep shield, yakni board perluasan dengan fungsi tertentu yang pemasangannya ditumpuk di atas board Arduino. ┬áBila menambahkan …

Continue reading