ESP8266 dan Pustaka MQTT

Bila menggunakan pustaka rujukan yang berasalĀ dari pustaka arduino, pastikan kita menyesuaikan setting ukuran paket yang terdapat dalam file …/Arduino/libraries/pubSubClient/src/PubSubClient.h.

#define MQTT_MAX_PACKET_SIZEĀ 128

menjadi:

#define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 256